ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในฤดูฝน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กโต ว้ยรุ่น และคนวัยทำงาน

อาการ

  • ไข้สูงลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  • อาจมีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนัง และมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
  • คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
  • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีการรั่วของพลาสม่า ออกนอกหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะเลือดข้น และมีความดันโลหิตต่ำได้

การวินิจฉัย

  • การตรวจนับเม็ดเลือดพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง อาจพบภาวะ เลือดข้น และตรวจยืนยันได้ด้วยวิธีการตรวจแบบเร่งด่วน (rapid test) และวิธีพีซีอาร์ (PCR)

การรักษา

  • ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และติดตามอาการของผู้ป่วยโดยใกล้ชิด

การป้องกันไข้เลือดออก

  • ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด
  • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลาย
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์