วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก  เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ เดงกี-1, เดงกี-2, เดงกี-3, เดงกี-4 ซึ่งติดต่อโดยยุงลายปัจจุบันวัคซีนไข้เลือดออกมี 2 ชนิด คือ 

  • Dengvaxia
  • Qdenga
CYD-TDV (Dengvaxia)TDV (Qdenga)
ชนิดของวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรง (Live-attenuated)เชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรง (Live-attenuated)
โครงสร้างของวัคซีนไวรัสไข้เหลืองเป็นแกน ผสมกับไวรัสเดงกี 1-4ไวรัสเดงกี 2 เป็นแกนผสมกับไวรัสเดงกี 1-4 
ประสิทธิภาพผลการศึกษาที่ 25 เดือนหลังฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อแบบมีอาการ ร้อยละ 65ป้องกันการนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 80ป้องกันติดเชื้อแบบรุนแรง ร้อยละ 93ผลการศึกษาที่ 12 เดือนหลังฉีดป้องกันติดเชื้อแบบมีอาการ ร้อยละ 80ป้องกันการนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 90ป้องกันติดเชื้อแบบรุนแรง ร้อยละ 86
อายุที่สามารถฉีดได้6-45 ปี4-60 ปี
จำนวนเข็ม3 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน
ผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนได้ฉีดได้เฉพาะผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกแล้ว ผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออก ควรปรึกษาแพทย์และตรวจเลือดก่อนการฉีดฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน ไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดก่อนการฉีดวัคซีน

ข้อมูลโดย ผศ.(พิเศษ) ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล 
สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566