ภาวะอ้วนแฝงอันตราย เสี่ยงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง

ภาวะอ้วนแฝงอันตราย เสี่ยงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง

โรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันมากเกินไป ซึ่งไขมันที่สะสมบริเวณช่องท้อง จะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้น้อยลง นำมาซึ่งโรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคเบาหวาน ไขมันพอกตับ และที่อันตรายที่สุด คือ โรคมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ

การวินิจฉัยโรคอ้วน
การวินิจฉัยโรคอ้วนสามารถใช้ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) เป็นตัวชี้วัด ซึ่งคำนวณได้จาก น้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง2 (เมตร) ซึ่งดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่ควรเกิน 25 กิโลกรัม/เมตร2

ภาวะอ้วน เสี่ยงเป็นมะเร็งถึง 10 ชนิด

  1. มะเร็งเต้านม ชนิดหลังหมดประจำเดือน
  2. มะเร็งผนังมดลูก
  3. มะเร็งรังไข่
  4. มะเร็งต่อมลูกหมาก
  5. มะเร็งตับ
  6. มะเร็งตับอ่อน
  7. มะเร็งลำไส้ใหญ่
  8. มะเร็งหลอดอาหาร
  9. มะเร็งถุงน้ำดี
  10. มะเร็งไต

ข้อมูลโดย ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
หน่วยรังสีรักษา ฝ่ายรังสีวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2567