ภัยร้ายจากควันธูป

ภัยร้ายจากควันธูป

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มักมีการจุดธูปเพื่อไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษ ทว่าหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ในควันธูปมีส่วนประกอบหลากหลายชนิดที่เมื่อเกิดการเผาไหม้อาจทำให้เกิดฝุ่น ก๊าซ หรือสารประกอบต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยเฉพาะอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งได้ด้วย

ในควันธูปมีอะไร

  1. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter, PM)
  2. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์
  3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
  4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  5. สารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของสารสกัดที่ให้กลิ่นหอม เช่น volatile organic compounds, Polycyclic aromatic hydrocarbons ซึ่งเป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็ง

วิธีป้องกันอันตรายจากควันธูป

  1. หากจำเป็นต้องจุดธูป ให้จุดในที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
  2. หากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่จุดธูป ควรสวมหน้ากากอนามัย
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีการจุดธูปเป็นระยะเวลานาน ๆ เพื่อลดการสูดดมฝุ่น ก๊าซ หรือสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพ
  4. ใช้ธูปหรือเทียนไฟฟ้าทดแทนการจุดธูป

ข้อมูล อ. นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล
ฝ่ายอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2566