ตะคริว..

ตะคริว..

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ อาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ

  • ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ทั้งจากการทำงานหรือจากกิจวัตรประจำวัน
  • การอยู่ในท่าเดิมในช่วงระหว่างวันเป็นเวลานาน เช่น นั่งทำงาน นั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิ
  • การนอนตะแคงหรือนอนผิดท่า
  • การขาดการออกกำลังกายเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
  • อายุที่เพิ่มขึ้น
  • อาจเป็นสัญญาณของโรคบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน

หากมีอาการของตะคริว ให้ทำการยืดเหยียด กระดกปลายเท้าขึ้นและนวดที่น่องเพื่อผ่อนคลาย
หากไม่ดีขึ้นให้ทำการประคบร้อน โดยปกติอาการควรดีขึ้นภายใน 1 – 2 นาที
ในผู้ที่มีอาการถี่มากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ควรพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์
ฝ่ายอายุธศาสตร์