โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
  • สายพันธุ์ B.1.1.529 เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในทวีปแอฟริกาและมีการระบาดในแถบประเทศแอฟริกาตอนใต้
  • สายพันธุ์ใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทั้งตัวประมาณ 50 ตำแหน่ง และ 30 ตำแหน่งเกิดขึ้นบนหนามแหลมหรือสไปก็โปรตีน
  • เชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่เซลล์และทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นมีการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพันธุกรรมที่ภูมิต้านทานแอนติบอดีจะจับอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง
  • ปัจจุบันพบการแพร่กระจายของสายพันธุ์จำเพาะในทวีปแอฟริกาตอนใต้จึงต้องให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายของประชากรเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา