น้ำมันมะพร้าวกับการลดไขมันในเลือด

น้ำมันมะพร้าวกับการลดไขมันในเลือด

น้ำมันมะพร้าว คือ น้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อของมะพร้าว โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ Virgin Coconut Oil หรือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

สารองค์ประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าว

  • น้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยไขมันอิ่มตัวถึง 90% ซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่ดีที่ควรรับประทานในปริมาณที่จำกัด โดยไม่ควรเกินร้อยละ 7 ของพลังงานรวมในแต่ละวัน
  • กรดลอริก (Lauric acid) ที่เป็นไขมันโมเลกุลป่านกลางในน้ำมันมะพร้าว ยังไม่มีหลักฐานว่าถูกเผาผลาญได้ดีกว่าหรือสะสมในเนื้อเยื่อไขมันน้อยกว่าไขมันตัวอื่น

ผลการศึกษาของน้ำมันมะพร้าว

เมื่อเปรียบเทียบผลต่อสุขภาพระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันชนิดอื่น ๆ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะกอก และน้ำมันดอกคำฝอย พบว่า
1. น้ำมันมะพร้าวทำให้ไขมันเลวชนิด LDL-C เพิ่มขึ้นประมาณ 10 มก./ดล.
2. น้ำมันมะพร้าวทำให้ไขมันดีชนิด HDL-C เพิ่มขึ้นประมาณ 4 มก./ดล.
3. น้ำมันมะพร้าวไม่ทำให้น้ำหนักตัวและค่า BMI เปลี่ยนแปลง
การที่ไขมันเลว (LDL-C) สูงขึ้นอาจจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

คำแนะนำจากแพทย์
ไม่ควรรับประทานน้ำมันมะพร้าวเพื่อควบคุมน้ำหนัก หรือเพื่อลดไขมันในเลือด แต่ควรควบคุมอาหารและออกกำลังกาย รวมถึงรับประทานยาลดไขมันในเลือดที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์