แผลเรื้อรังที่ไม่หาย… อาจอันตรายอย่าปล่อยผ่าน

แผลเรื้อรังที่ไม่หาย… อาจอันตรายอย่าปล่อยผ่าน

แผลเรื้อรัง คือ แผลที่อยู่ในภาวะอักเสบไม่หายภายในระยะเวลาปกติ โดยส่วนใหญ่มักเป็นนาน 6 สัปดาห์

สาเหตุ

  • โรคเบาหวาน
  • แผลกดทับในผู้ป่วยนอนติดเตียง
  • อุบัติเหตุที่ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลให้ดี
  • โรคบางอย่างที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตัน
  • โรคมะเร็งผิวหนัง
  • ความผิดปกติของหลอดเลือดดำ

อันตรายจากแผลเรื้อรัง

  • ผู้ป่วยเจ็บและทรมานจากบาดแผล
  • เกิดติดเชื้อซ้ำ
  • เนื้อเยื่อตาย อาจร้ายแรงจนจำเป็นต้องตัดอวัยวะ
  • แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด อาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.พสุ พรหมนิยม
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์