เลือกกินอย่างฉลาด ต้านโรคเกาต์

เลือกกินอย่างฉลาด ต้านโรคเกาต์

โรคเกาต์ เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ จนทำให้เกิดผลึก ไปตกตะกอนอยู่ในข้อ ส่งผลให้ข้ออักเสบ รู้สึกปวด บวม แดง ร้อน ตามข้อต่าง ๆ ที่พบบ่อย คือ ข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้า อาการมักจะเป็น ๆ หาย ๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้

เลือกรับประทานและปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ห่างไกลโรคเกาต์

1. ควบคุมการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น

  • สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ทุกชนิด
  • อาหารทะเลบางชนิด เช่นปลาไส้ตัน ปลาซาร์ดีน ไข่ปลา
  • ซุปก้อน
  • ผักบางชนิด เช่นกระถิน ชะอม

2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และน้ำตาล
3. ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อช่วยในการขับถ่ายกรดยูริก
4. ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5 ตรวจระดับกรดยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลโดย อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567