การดูแลสุขภาพตาเด็กในยุค New Normal

การดูแลสุขภาพตาเด็กในยุค New Normal

ในสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนจำเป็นต้องเรียนหนังสือผ่านสื่อออนไลน์ และติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อร่างกายและสายตาของเด็กได้

ผลเสียจากการจ้องมองหน้าจอเป็นระยะเวลานาน

  1. ปัญหาทางตา เช่น ปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า สายตาสั้น
  2. ผลข้างเคียงอื่น ๆ เช่น อาการปวดหัว ปวดหลัง และเมื่อยคอ

วิธีถนอมสายตาและลดความเมื่อยล้า

  1. จัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ ปรับความสว่างหน้าจอให้พอเหมาะ ไม่สว่างจนแสบตา และมีระยะห่างจากหน้าจอมากกว่า 30 เซนติเมตร
  2. แนะนำให้เด็กเปลี่ยนท่าทางเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ และทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การใช้หน้าจอระหว่างพักคาบเรียน
  3. อย่างน้อย 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที พักสายตาทุก 20 นาที โดยการมองไกล
  4. หากสายตาผิดปกติ ควรสวมแว่นที่เข้ากับค่าสายตา
  5. ไม่อ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเกินไป
  6. ไม่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) บนยานพาหนะที่เคลื่อนที่
  7. ระวังไม่ให้เครื่องปรับอากาศและพัดลมพัดเข้าบริเวณตาเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้เกิดภาวะตาแห้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์