เป็นมะเร็งลำไส้ กินเนื้อสัตว์ได้หรือไม่?

เป็นมะเร็งลำไส้ กินเนื้อสัตว์ได้หรือไม่?

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการแนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่งดเนื้อสัตว์ และการงดเนื้อสัตว์ทั้งหมดอาจเกิดผลเสียตามมาอีกด้วย

รวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเป็นมะเร็งลำไส้ กินเนื้อสัตว์ได้หรือไม่

1. ข้อมูลความสัมพันธ์ของเนื้อแดงกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังอยู่ในระดับที่อาจเป๊นความเสี่ยง แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ชัดเจน จึงเป็นเพียงการเตือนให้ระวังและไม่ควรบริโภคมากเกินไปเท่านั้น

2. ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามะเร็ง เช่น การผ่าตัด การรับยาเคมีบำบัด ซึ่งมีความเสี่ยงให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร จึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน

3. ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องการโปรตีนมากกว่าคนปกติ อย่างน้อย 1-1.2 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและนำไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย 

โดยสรุปผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรรับประทานให้ได้รับสารอาหารและโปรตีนที่เพียงพอ  โดยไม่มีความจำเป็นต้องงดการรับประทานเนื้อสัตว์ ควรเน้นทานอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและหลากหลาย เช่น เนื้อ นม ไข่ ธัญพืชต่าง ๆ ให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่ดี เพื่อพร้อมรับการรักษามะเร็งต่อไป

ข้อมูลโดย ผศ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ 
หน่วยโภชนาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567