มะเร็งกระดูก โรคที่พบได้น้อยแต่อันตรายถึงชีวิต

มะเร็งกระดูก โรคที่พบได้น้อยแต่อันตรายถึงชีวิต

มะเร็งกระดูก เป็นโรคที่พบได้น้อย แต่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย หากไม่ได้รับการรักษาวินิจฉัยที่ทันเวลาและถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตสูง

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

มะเร็งกระดูกส่วนมากพบใน 2 ลักษณะ คือ

  1. เกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อกระดูกโดยตรง เป็นลักษณะที่พบได้น้อย

อาการ

  • ปวดตลอดเวลา แม้ในเวลาที่ไม่ได้ทำอะไร และปวดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
  • ปวดมาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน
  • พบก้อนโตเร็วตามแขนและขา
  • อาจพบการผิดรูปของอวัยวะหรือกระดูกหักแบบไม่มีเหตุที่ควรจะเป็น

การรักษา

ใช้การผ่าตัดเป็นหลัก บางรายอาจมีการให้ยาเคมีบำบัดและรังสีรักษาร่วมด้วย

  1. เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่นในร่างกาย

อาการ

  • ปวด
  • พบภาวะกระดูกหัก หรือกระดูกร้าวแบบที่ไม่ควรจะเป็น

การรักษา

ใช้การรักษาแบบประคับประคอง

ผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูลโดย : อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส หน่วยเนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566