การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กระหว่างการฉายรังสี

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กระหว่างการฉายรังสี
  • ควรรับประทานอาหารที่สุก สะอาด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ
  • รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  • นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่
  • ระหว่างการฉายรังสีควรพบแพทย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินอาการของโรค และอาการข้างเคียงของการรักษา
  • อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผิวหนังสีแดงคล้ำ การทำงานของไขกระดูกลดลง ทำให้เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง หรือเกล็ดเลือดต่ำลง
  • ในผู้ป่วยเด็กที่ไม่ต้องได้รับการดมยาสลบ ไม่จำเป็นต้องนอนพักที่โรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้ และมาฉายรังสีวันละ 1 ครั้ง
  • ในเด็กโต อาจไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมได้ตามปกติ
  • พ่อแม่ และผู้ปกครองจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูแล และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ สามารถผ่านการรักษา ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. พญกาญจนา โชติเลอศักดิ์
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสิวิทยา