เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยร้ายทำลายสุขภาพ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยร้ายทำลายสุขภาพ

แอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมสำหรับการเฉลิมฉลองหรือดื่มเพื่อคลายความเครียด แต่หากดื่มมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นหลังดื่มแอลกอฮอล์

  • พูดเยอะขึ้น
  • ตอบสนองช้าลง ง่วงซึม จดจำเหตุการณ์ไม่ได้
  • เดินเซ เสียการทรงตัว กะระยะผิดพลาด
  • เกิดความรู้สึกหุนหันพลันแล่น การตัดสินใจแย่ลง ควบคุมตนเองได้น้อยลง
  • ระบบกล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • การรับรู้ลดลง หรือจดจำเหตุการณ์ไม่ได้

ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายในระยะยาว
ผลกระทบต่อสมอง
แอลกอฮอล์จะกดประสาทส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจ ควบคุมสติและการยั้งคิด ทำลายการรับรู้ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความสามารถ การรับรู้และการแก้ปัญหาลดลง หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันนาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลกระทบถาวร

ผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ
แอลกอฮอล์กระตุ้นกระเพาะอาหารให้หลั่งน้ำย่อยและกรดมากกว่าปกติ ทำให้เกิดความระคายเคืองในเยื่อบุกระเพาะอาหารจนกลายเป็นแผลได้
ผู้ที่ติดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มักเป็นโรคตับ โดยเฉพาะโรคตับแข็งซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
การดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติในทารกได้ อาทิ สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตช้า ศีรษะและหน้าเจริญเติบโตไม่ได้สัดส่วน หัวใจพิการ ข้อต่อหรือขาผิดปกติได้

ข้อมูลโดย ผศ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567