9 ข้อสังเกตอาการซึมเศร้าในวัยทำงาน

9 ข้อสังเกตอาการซึมเศร้าในวัยทำงาน

หากมีอาการตามข้อ 1 หรือ 2 และมีอาการร่วมอื่น ๆ รวมเป็น 5 ข้อขึ้นไปในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อาจเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาทันที

  1. มีอารมณ์เศร้า เบื่อและท้อเกือบทั้งวัน แทบทุกวัน
  2. ไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งเดิม ๆ ที่เคยมีความสุข
  3. นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป
  4. รู้สึกเหนื่อย หรือเพลียผิดปกติ
  5. น้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงชัดเจน
  6. ทำอะไรช้าลง หรือรู้สึกกระสับกระส่าย
  7. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า
  8. มีปัญหาด้านสมาธิ ความจำ หรือการตัดสินใจ
  9. มีความคิดอยากตาย อยากฆ่าตัวตาย

อาการที่เกิดขึ้นสามารถก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าสังคมเกิดความทุกข์ทรมาน กระทบต่อหน้าที่การงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร