8 เคล็ดลับ ดูแลตับให้สุขภาพดี

8 เคล็ดลับ ดูแลตับให้สุขภาพดี
  1. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน ตับอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็ง
  2. งดการสูบบุหรี่ ทั้งการสูบเองและควันบุหรี่มือสอง
  3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการไปรับเชื้อไวรัสตับอักเสบและพยาธิใบไม้ตับ เช่น การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะเนื้อหมู อาหารทะเล ปลาร้า ปลาน้ำจืดที่ไม่สุก การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การสักหรือใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด
  4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเก่าเก็บ อาหารแปรรูปหรืออาหารผ่านการปรุงแต่ง เพราะอาจมีสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนได้ เช่น สารโลหะหนัก สารก่อมะเร็ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรรับประทานในปริมาณน้อยหรือนาน ๆ รับประทานที
  5. ไม่ควรใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ หรือซื้อยารับประทานเองยาบางชนิดอาจมีผลข้างเคียงต่อตับ
  6. ออกกำลังกายในระดับความหนักที่เหมาะสม ระยะเวลาที่นานพออย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  7. ควบคุมน้ำหนัก ไม่ปล่อยให้มีรูปร่างอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะไขมันพอกตับ
  8. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ที่มา : ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช