8 อาการเสี่ยงเบาหวาน สัญญาณที่ควรใส่ใจ

8 อาการเสี่ยงเบาหวาน สัญญาณที่ควรใส่ใจ
  • ดื่มน้ำบ่อย กระหายน้ำมาก
  • แผลหายช้า
  • ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะปริมาณมาก
  • ชาปลายมือปลายเท้า
  • สายตาพร่ามัว
  • หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม
  • น้ำหนักลดโดยไม่ทรายสแหตุ
  • อ่อนเพลีย

หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลโดย : อ. พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม