7 อาการน่าสงสัย ไส้ติ่งอักเสบ

7 อาการน่าสงสัย ไส้ติ่งอักเสบ
  1. เริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา
  2. ปวดท้องแบบน้อยและค่อย ๆ มากขึ้น ไม่ได้ปวดแบบเฉียบพลัน
  3. คลื่นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหาร
  4. หากกดที่ท้องบริเวณที่ปวดแล้วมีการเจ็บ
  5. ท้องอืด
  6. มักจะมีไข้ตามหลังการปวดท้อง
  7. อาจท้องผูกหรือท้องเสีย
  8. เริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา

อาการไส้ติ่งอักเสบในบางคนอาจไม่ชัดจน การวินิจฉัยอาจต้องใช้ วิธีทางการแพทย์เพิ่มเติม ดังนั้นหากปวดท้องมากกว่าปกติ และย้ายตำแหน่ง ไปบริวณท้องน้อยด้านขวา ควรไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ