6:6:1 เคล็ดลับ “กินอย่างไรให้สุขภาพดี”

6:6:1 เคล็ดลับ “กินอย่างไรให้สุขภาพดี”

หวาน

น้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน

มัน

น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน

เค็ม

เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา/วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Pin It on Pinterest