6 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดปราศจากโรค

6 ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดปราศจากโรค
  1. ถูฝ่ามือทั้งสองข้างและซอกนิ้วมือ
  2. ถูหลังมือทั้งสองช้างและซอกนิ้วมือ
  3. ถูข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง
  4. ถูนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
  5. ถือปลายนิ้วมือและร่องลายมือทั้งสองข้าง
  6. ถูข้อมือทั้งสองข้าง

การล้างมือให้สะอาดตามชั้นตอนและนานเพียงพอ ช่วยกำจัดเชื้อโรคและลดความเสี่ยงของการป็นโรคในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล