5 โรคที่มากับฝน

5 โรคที่มากับฝน
 1. ไข้หวัด
  เป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน กิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งเกิดได้หลายชนิด ผู้ป่วยมักมีใข้ต่ำๆ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นได้เองภายใน 2-3 วัน
 2. ไข้หวัดใหญ่
  เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ มักมีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย ไอและมีน้ำมูก ปวดศีรษะ
 3. ไข้เลือดออก
  เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยจะมีใข้สูง 2-7 วัน ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ พบจุดจ้ำเลือดที่ผิวหนังและกระเพาะอาหารได้
  4.โรคฉี่หนู
  เกิดขึ้นในพื้นที่น้ำท่วมขัง จะมีอาการปวดศีรษ: มีไข้สูงเฉียบพลัน ตาแดง คลื่นไส้อาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะ บริเวณหลัง น่อง และ ต้นคอ ควรหลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่น้ำขัง หรือมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
 4. โรคติดต่อที่เกี่ยวกับดวงตา
  เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรก สัมผัสดวงตาจากการขยี้ตา หรือการกระเด็นทำให้เกิดอาการคัน หรือตาแดง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.วศิน เลาหวินิจ
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม