5 เคล็ดลับ คนรัก(ษ์)ตับ ต้องดูแล

5 เคล็ดลับ คนรัก(ษ์)ตับ ต้องดูแล
 • ไม่ซื้อยารับประทานเอง
  ทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อาหารเสริม หรือวิตามิน ซึ่งอาจจะส่งผลอันตรายต่อการทำงานของตับ
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบเฉียบพลันโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับ
 • ไม่รับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ
  เช่น เนื้อหมู อาหารทะเล ปลาร้า หรือปลาน้ำจืด ที่ไม่สุกซึ่งทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ หรือเกิดการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนได้
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม
  ไม่ปล่อยให้เกิดภาวะอ้วน รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันไขมันพอกตับ
 • ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
  เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวข้องกับตับหรือไม่ เนื่องจากโรคตับส่วนใหญ่ มักจะไม่แสดงอาการในช่วงแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2565
ที่มา : รศ. ดร. นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ