5 วิธี พร้อมเลิกบุหรี่

5 วิธี พร้อมเลิกบุหรี่

มี 5 วิธีการเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ คือ

  1. ค้นหาแรงจูงใจให้ตนเอง การเลิกบุหรี่จะทำห้ชีวิตตนเองดีขึ้นอย่างไรบ้างจะเป็นผลดีต่อคนรอบข้างอย่างไรบ้างเมื่อตนเองเลิกได้
  2. หาวันที่เหมาะสมในการเริ่มต้น อาจเป็นวันที่มีความหมายต่อตนเอง เช่น วันเกิด วันเกิดของลูก หรือฤกษ์ดีอื่น ๆ เช่น วันพระ วันปีใหม่ วันสำคัญทางศาสนา
  3. หักดิบดีกว่าค่อย ๆ หยุดโดยทั่วไป การเลิกบุหรี่โดยการหักดิบจะมืโอกาสเลิกได้สำเร็จในระยะยาวมากกว่าการค่อย ๆ หยุด
  4. ใช้ยาช่วยเลิกในกรณีที่สูบตั้งแต่ 10 มวนต่อวัน ปัจจุบันมียาหลากหลายที่ให้ผลดีมาก เช่น ยาวาเรนิคลิน (Varenicline) ยาบโบรพิออน (Bupropion) และนิโคตินทดแทน
  5. หลีกเลี่ยงและกำจัดสิ่งกระตุ้นให้สูบบุหรี่ ใช้สเปรย์ดับกลิ่นบุหรี่ที่ยังตกค้างตามที่ต่าง ๆ ทิ้งไฟแช็ค และที่เขี่ยบุหรี่ รวมถึงรู้จักปฏิเสธผู้ที่ชักชวนให้สูบ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร