4 อาการสัญญาณเตือนเสี่ยงเป็น “โรคพาร์กินสัน”

4 อาการสัญญาณเตือนเสี่ยงเป็น “โรคพาร์กินสัน”

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันมักจะมีปัญหาการเคลื่อนไหผิดปกติที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเช่น อาการเคลื่อนไหวช้า อาการมือสั่นขณะที่มืออยู่นิ่ง อาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และอาการทรงตัวไม่ดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคคลปกติที่ยังไม่มีอาการของโรคพาร์กินสันถ้ามีอาการแสดง 4 อาการดังต่อไปนี้ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพาร์กินสันในอนาคตได้

อาการนอนละเมอ
อาการท้องผูกเรื้อรัง
การรับกลิ่นที่ลดลง
อาการซึมเศร้า

หากมีอาการดังกล่าวร่วมกับมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อประเมินและวินิจฉัยอาการทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ผศ. ดร. พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ