ไขมันเลว กับโรคหลอดเลือด

ไขมันเลว กับโรคหลอดเลือด

ประเภทของไขมันที่ควรรู้
ไขมันดี หรือคอเลสเตอรอลชนิดดี (High density lipoprotein หรือ HDL) ทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลและกรดไขมันจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปที่ตับ เพื่อทำลายและขับออกทางน้ำดีโดย HDL จะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันเลวเข้าไปสะสมในหลอดเลือดแดง
ไขมันเลว หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Low density lipoprotein หรือ LDL) ทำหน้าที่เป็นตัวนำพาไขมันคอเลสเตอรอลไปใช้ยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่ถ้ามีระดับที่สูงเกินไปจะเข้าไปสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบและแข็ง
การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
คำแนะนำทั่วไปคือ ควรตรวจครั้งแรกเมื่ออายุ 35 ปี หรือควรตรวจทันที ในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน สูบบุหรี่ มีประวัติครอบครัวของโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น
ระดับ LDL-C ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับอายุและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปไม่ควรเกิน 100-1 30 มีลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl)
วิธีดูแลตนเองหากมีไขมันเลว (LDL) เกินค่ามาตรฐาน

  • รับประทานยาลดไขมันตามคำสั่งแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงอหารที่มีคอเลสตอรอลสูง ไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส์ เช่น เค้ก คุกกี้ ของทอด เนื้อสัตว์ติดมัน เนย มาการีน อาหารทะเล ไข่แดง เครื่องในสัตว์ และอาหารจานด่วน
  • รับประทานอหารที่มีปริมาณใยอาหารสูง เช่น ข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืช ผักใบเขียว และแอปเปิล
  • ลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์