3 วิธีลดความเสี่ยงในการเกิด”โรคซึมเศร้า”

3 วิธีลดความเสี่ยงในการเกิด”โรคซึมเศร้า”

ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง และมีเหตุการณ์ หรือมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้าอย่างไร ?

 1. สังเกต
  หมั่นสำรวจอารมณ์ของตนเอง เพื่อเป็นการสังเกตว่าสิ่งใดช่วยทำให้อารมณ์เศร้าหมอง หรือ สดชื่น แจ่มใส
  และพยายามรักษาจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ
 2. ไม่กระตุ้น
  ไม่นำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความซึมเศร้า รวมถึงการใช้สารเสพติด
 3. ทำกิจกรรม
  เลือกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ พบปะเพื่อนฝูง เข้าสังคม

หากพบว่าตนเองมีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร ไร้เรี่ยวแรง ขาดสมาธิ กินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือนอนมาก และมีความคิดอยากตาย รู้สึกตัวไร้คุณค่าเป็นภาระ โดยมีอาการติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป ควรปรึกษาแเพทย์ เพื่อวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์