3 คำแนะนำพยุงใจ…ติดตามข่าวอย่างไรไม่ให้ใจดิ่ง

3 คำแนะนำพยุงใจ…ติดตามข่าวอย่างไรไม่ให้ใจดิ่ง

การติดตามข่าวเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบกระเทือนจิตใจ อาจทำให้เกิดความเครียด ส่งผลต่ออารมณ์และความคิด รวมถึงกระทบการใช้ชีวิตประจำวันได้

คำแนะนำจากจิตแพทย์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อพยุงจิตใจ และอารมณ์เมื่อได้รับข่าวเหตุการณ์รุนแรง มีดังนี้

  • หมั่นสำรวจจิตใจตนเอง
    ว่ามีอารมณ์ด้านลบ รุนแรง หรือมีความคิดถึงเหตุการณ์นั้นรบกวนตลอดเวลาหรือไม่
  • จำกัดการรับข่าวสาร
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงนั้น รวมทั้งสื่อสารกับคนรอบข้างว่าต้องการจำกัดการรับข่าวสารดังกล่าว
  • ขอความช่วยเหลือ
    หากยังคงมีอารมณ์หรือความคิดด้านลบค่อนข้างมาก หรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือบุคลากรทางสุขภาพจิต หรือติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ซาวิท ตันวีระชัยสกุล
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์