ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วยังไม่ควรการ์ดตก

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้วยังไม่ควรการ์ดตก

การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการล้างมือเป็นประจำยังคงจำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม เนื่องด้วยเหตุผลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

  • ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจนกว่าประชากรส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรในประเทศ
  • ผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการจึงไม่สามารถทราบได้ว่าใครติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วดังนั้นจึงไม่ควรถอดหน้ากากอนามัย

ผู้ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเมื่อประชากรของประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีจำนวนถึงจุดที่ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่มากเพียงพอ จึงจะสามารถผ่อนปรน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลงได้บ้าง

วัคซีนโควิด-19 + ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) = การป้องกันโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ