ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วไม่เป็นหวัดเลย จริงหรือ ?

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วไม่เป็นหวัดเลย จริงหรือ ?

ตอบ ไม่จริง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สารพันธุกรรมจากไวรัส ไข้หวัดใหญ่ที่ตายแล้ว นำมาผลิตเป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อสารพันธุกรรมดังกล่าว ดังนั้น วัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงป้องกันได้โรคเดียว คือ โรคไข้หวัดใหญ่

  • เนื่องจากวัดชีนทำมาจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจึงไม่ก่อให้เกิดโรค แต่จะทำหน้าที่เป็นแอนติเจน (antigen) กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี (antibody) มาเป็นภูมิคุ้มกันโรค ปกป้องเราจากการเป็นโรค
  • ไวรัสไข้หวัดใหญ่มีชื่อเรียกว่า ไวรัสอินฟลูเอ็นชา (influenza virus)
  • โรคหวัดเป็นโรคที่เกิดจากไวรัส เช่นกัน แต่เป็นไวรัสคนละชนิดกับไข้หวัดใหญ่ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดได้บ่อยที่สุด คือ ไวรัสไรโน (rhino virus)
  • ปัจจุบันยังไม่มีวัดชีนป้องกันโรคหวัด

ทั้งโรคหวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการคล้ายคลึงกัน คือ มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ แต่ไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการรุนแรงกว่า ทั้งสองโรคป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส จึงรักษาไม่ได้ด้วยยาปฏิชีวนะ

เมื่อมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ อย่ารีบซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้ ควรได้รับการวินิจฉัยก่อนว่าเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย หากเกิดจากแบคทีเรียจึงจะได้ประโยชน์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล