11 อาการ รู้ตัวก่อนเข้าสู่… วัยทอง

11 อาการ รู้ตัวก่อนเข้าสู่… วัยทอง

🗣วัยทองหรือวัยหมดระดู หมายถึง ภาวะที่ผู้หญิงขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่าง ๆ โดยมักจะเริ่มแสดงออกเมื่อมีอายุใกล้ 50 ปื เนื่องจากเป็นช่วงที่รังไข่เริ่มหยุดทำงาน อาจพบอาการดังต่อไปนี้
1. ออกร้อนวูบวาบ
2. ใจสั่น
3. นอนไม่หลับ
4. หงุดหงิดง่าย
5. ขี้น้อยใจง่าย
6. ซึมเศร้า
7. ความจำลดลง
8. ผิวแห้ง เล็บเปราะ
9. ปวดเมื่อยตามตัว
10.เจ็บแสบช่องคลอด
11. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
🗣คำแนะนำจากแพทย์
หากมีกลุ่มอาการดังกล่าวหลายอาการ ควรปรีกษาแมทย์เพื่อรับคำแนะนำและดูแลปัญหาในวัยทอง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุคาศม 2563
ที่มา : รศ. นพ.อรรณพ ใจสำราญ