นอนหลับสนิท ชีวิติยืนยาว

นอนหลับสนิท ชีวิติยืนยาว
 1. ควรเข้านอน-ตื่นนอนให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอทุกวัน และนอนหลับให้พียงพอ
 2. ถ้าง่วงกลางวัน อาจนอนประมาณ 20-30 นาที แต่ถ้ามีโรคนอนไม่หลับ ควรหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน
 3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 ชั่วโมง ก่อนเข้านอน และไม่ควรสูบบุหรี่ก่อนเข้านอน
 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งกาแฟ ชา ช็อคโกแลต 6 ชั่วโมงก่อนเข้านอน
 5. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก อาหารที่มีรสเผ็ด หรืออาหารหวาน ก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง
 6. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอน 2 ชั่วโมง
 7. เตียงนอนควรเป็นเตียงที่นอนแล้วสบาย
 8. ห้องนอนควรตั้งอุณหภูมิ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
 9. ห้องนอนไม่ควรมีแสงเล็ดลอดเข้ามา และไม่ควรมีเสียงดัง
 10. ไม่ควรใช้เตียงสำหรับการทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น อ่านหนังสือ รับประทานขนม เป็นต้น
 11. งดการดูโทรทัศน์ เล่นสมาร์ทโฟน ไอแพด หรือคอมพิวเตอร์ ในช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนนอน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ที่มา : รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน