เข่าเสื่อม ดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้าง

เข่าเสื่อม ดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้าง
  1. วบคุมน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัวลงอย่างน้อย 5% จะช่วยลดอาการปวดลงจนรู้สึกได้ชัดเจน
  2. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่หักโหมจนเกิดการบาดเจ็บ
  3. หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้ปวดขา ทั้งการคุกเข่า นั่งยอง ขึ้น-ลง บันไดมากเกินความจำเป็น
  4. ใช้ไม้เท้าช่วยเดิน ใส่สนับเข่า นั่งรถเข็น

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.สีหรัช งามอุโฆษ