10 วิธีแก้ปัญหาลูกเบื่ออาหาร

10 วิธีแก้ปัญหาลูกเบื่ออาหาร
  1. พยายามหาสาเหตุที่ทำให้ลูกเบื่ออาหารชนิดนั้นและแก้ไข ช่น ลองหั่นแครอทให้เป็นรูปดาว หรือตกแต่งข้าวในจานให้เป็นรูปต่าง ๆ
  2. ต้องเข้าใจธรรมชาติของลูก ไม่คะยั้นคะยอ หรือบังคับให้ลูกกิน
  3. สนใจพฤติกรรมการกินของลูก เช่น รู้ว่าลูกชอบกินอะไร ไม่ชอบอะไร ลักษณะอาหารที่ลูกสนใจ และรสชาติชนิดไหนที่ถูกปาก และทำอาหารที่ลูกชอบ
  4. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการคิดเมนูใหม่ ๆ เลือกซื้อ หรือช่วยทำอาหาร
  5. สร้างบรรยากาศให้สนุก มีความสุข และชวนกิน ไม่ดุคำ หรือเคี่ยวเข็ญให้กินอาหารมาก ๆ
  6. ให้ลูกกินอาหารเอง นั่งโต๊ะกินอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ หรือเด็กคนอื่น ๆ
  7. ตักอาหารน้อย ๆ หมดแล้วจึงเติมใหม่ จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกอยากกินอาหารมากขึ้น
  8. ชื่นชมและให้กำลังใจเมื่อลูกกินได้
  9. ห้ามให้ลูกกินนม ขนม หรือน้ำ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร เพราะลูกจะอิ่มและไม่ยอมกินอาหารมื้อนั้น
  10. หากลูกไม่กินอาหาร ห้ามให้ขนม นม หรืออาหารอื่นทดแทน หากไม่ยอมกินเมื่อถึงเวลาให้ก็บ ลูกจะเรียนรู้ว่าหากไม่กินอาจต้องทนหิว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์