10 คำถามกับ COVID-19

10 คำถามกับ COVID-19
  1. ติดต่อทางควันบุหรี่ได้ไหม

ตอบ : ยังไม่พบหลักฐานว่าติดต่อทางควันบุหรี่ได้

2. ติดต่อทางเหงื่อได้ไหม

ตอบ : ไวรัสอยู่ในระบบทางเดินหายใจ ไม่ติดต่อทางผิวหนัง หรือทางเหงื่อ

3. ยุงเป็นพาหะหรือไม่

ตอบ : ยังไม่พบหลักฐานว่ายุงแพร่เชื้อได้

4. ติดต่อทางกระแสเลือด ได้หรือไม่

ตอบ : ไวรัสมีตรวจพบในเลือดได้แต่ยังไม่มีรายงานการติดโดยการให้เลือด อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสโรคควรงดบริจาคเลือดอย่างน้อย 28 วัน หลังสัมผัสโรค

5. เชื้อติดบนเส้นผมได้ไหม

ตอบ : จากกรณีสนามมวย อาจมีละอองฝอยน้ำลายจากที่นั่งชั้นบนลง มาใส่ชั้นล่างซึ่งมีโอกาสติดต่อได้ถ้าไปสัมผัส แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเชื้ออยู่ได้นานเท่าไหร่ แนะนำให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ถึงบ้าน

6. ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ไหม

ตอบ : มีโอกาสติดได้พราะมีการอยู่ใกส้ชิดกัน แต่ยังไม่มีหลักฐานการติดทางเพศสัมพันธ์

7. เชื้อโรคล่องลอยในอากาศระบาดได้ไหม

ตอบ : มืโอกาสเป็นไปได้ในพื้นที่อับในสภาพการทำให้เกิดฝอยละออง แต่ในสภาพปกติเชื้อไปได้ไม่ใกล

8. น้ำยาล้างจาน ฆ่าเชื้อโรคในจานชามได้ไหม

ตอบ : ได้ น้ำยาล้างจานสมารถล้างและทำลายเชื้อโรคได้

9. อาหารเสริมอะไรช่วยป้องกันโรคได้

ตอบ : ยังไม่มีหลักฐานว่าอาหารเสริมใด ๆ จะช่วยป้องกันไวรัสได้

10. เชื้อในประเทศไทย สายพันธุ์จากประเทศอิตาลี รุนแรงกว่าจากประเทศจีน จริงหรือไม่

ตอบ : ยังตอบไม่ได้ ซึ่งกำลังเร่งวิจัยเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ