10 ข้อ ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในสถานการณ์โควิด-19

10 ข้อ ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในสถานการณ์โควิด-19
  1. ลดกิจกรรมนอกบ้านที่มีความเสี่ยง ต้องถอดหน้ากาก มีคนแออัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
  2. ลดการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ด้วยการปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือผู้ดูแล ไปพบแพทย์ด้วยตนเองหากผู้ป่วยอาการคงที่
  3. ลดจำนวนผู้มาเยี่ยมเท่าที่จำเป็น
  4. ผู้ดูแลควรลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โดยใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) อย่างเคร่งครัด
  5. ผู้ดูแลควรทำความสะอาดตัวเองโดยเฉพาะมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ก่อนให้การดูแลผู้ป่วย
  6. ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทผู้ดูแลหรือญาติควรจะสวมหน้ากากอนามัย
  7. เตือนผู้ป่วยให้ดูแลป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเสี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  8. ผู้ดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
  9. ให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายภายในบริเวณบ้านอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ
  10. ให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมที่เคยชอบและอยากทำ เช่น การฟังเพลงเก่าๆ การเล่นกับสัตว์เลี้ยง การเล่นกับลูกหลานในบ้าน หรือสื่อสารผ่านวิดีโอคอล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
ที่มา : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไซย
ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม