อาการบ่งบอกว่างูมีพิษกัด

อาการบ่งบอกว่างูมีพิษกัด

อาการเฉพาะที่

ปวด บวม อาจเห็นรอยขี้ยวพิษของงู เป็นจุด 2 จด ในบริเวณที่ถูกกัด นอกจากนี้ อาจมีรอยซ้ำ มีถุงน้ำพอง

อาการตามระบบ

งูที่มีพิษต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หนังตาตก กลืนลำบาก และเกิดอัมพาต อาจเสียชีวิตได้ ต้องรีบทำการช่วยหายใจโดยด่วน งูที่มีพิษผลต่อระบบโลหิต ทำให้เกิดเลือดไหลไม่หยุด เช่น มีเลือดออกไรฟัน ออกจากทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ถ้าเลือดออกรุนแรง อาจทำให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ พิษงูแมวเซา อาจทำให้เกิดไตวายร่วมด้วย

หากโดนกัดและสงสัยว่ามีพิษให้รีบพาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์