ไวรัสโรต้า

ไวรัสโรต้า

เชื้อไวรัสโรต้า เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงในเด็กวัย 5 ขวบปีแรกซึ่งไวรัสนี้ระบาดได้ตลอดทั้งปี และพบมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว

การติดต่อ

 • ติดต่อโดยเข้าทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้ออาจปนเปื้อนมากับมือสิ่งของ เครื่องใช้หรือของเล่นต่าง ๆ
 • ผู้ป่วยสามารถแพร่เซื้อออกมากับอุจจาระได้ตั้งแต่ 2 วันก่อนเริ่มมีอาการ

อาการ

หลังได้รับเชื้อไวรัสโรต้าข้าสู่ร่างกาย มักมีอาการภายใน 2 วัน

 • ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ
 • อาเจียน
 • มีไข้สูง และอาจเกิดอาการชักในเด็กเล็ก
 • ภาวะขาดน้ำ ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงรุนแรง และเกิดภาวะช็อก
 • ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจมีอาการรุนแรง

วิธีป้องกัน

 • ล้างมือด้วยสบู่ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังการขับถ่าย และก่อนหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม
 • ทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำ
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • วัคซีนโรต้า ปัจจุบันเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย ช่วยลดความรุนแรงของโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ที่มา : ผศ. ดร. พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์