ไมเกรนกับยาแก้ปวด

ไมเกรนกับยาแก้ปวด
  • หากปวดไม่ถี่มาก (เช่น น้อยกว่า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์) สามารถรับประทานยาแก้ปวดเองได้
  • ควรกินยาแก้ปวดตั้งแต่เริ่มมีอาการเนิ่น ๆ ในแต่ละครั้งหากทิ้งไว้นาน มักได้ผลไม่ดี
  • ยาแก้ปวดที่สามารถรับประทานเองได้ เช่น พาราเซตามอล, ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) โดยระมัดระวังการแพ้ยา
  • ส่วนยาแก้ปวดกลุ่มที่ออกฤทธิ์แรง (เช่นยากลุ่มเออร์โกตามีน ยากลุ่มทริปแทน ยาทรามาดอล เป็นต้น) ไม่ควรซื้อมาใช้เอง เนื่องจาอาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ ควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สังเกตอาการเพื่อไปพบแพทย์

  • เมื่อปวดถี่เกินสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง ไม่ควรกินยาแก้ปวดเอง เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงจากยา และอาจทำให้อาการปวดหัวเป็นถี่มากขึ้นอีก
  • เมื่อกังวลว่าอาจจะเป็นโรคปวดศีรษะอื่นที่ไม่ใช่ไมเกรนควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข