ใส่ใจ ใส่บาตร เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี

ใส่ใจ ใส่บาตร เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี

การเลือกอาหารใส่บาตรหรือถวายพระเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีกิจวัตรและการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่าคนทั่วไปให้มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

แนวทางการเลือกอาหารถวายพระ

  • ข้าวกล้องอุดมด้วยวิตามินปี ใยอาหารสูงและมีดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ต่ำ
  • เลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่
  • หลีกเลี่ยงของมัน ของทอดหรือส่วนประกอบจากกะทิ
  • เลือกเมนูอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่
  • ผักและผลไม้หลากหลายชนิดที่ปลอดสารพิษ
  • เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล หรือหวานน้อย หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้กล่องหรือชาเขียว เพราะมีน้ำตาลสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2565
ที่มา : อ. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ
ฝ่ายอายุธศาสตร์