ใช้ยาระบาย แก้ท้องผูกให้ถูกวิธี

ใช้ยาระบาย แก้ท้องผูกให้ถูกวิธี
  1. ไม่สวนทวารด้วยน้ำสบู่เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้
  2. หลีกเลี่ยงการสวนล้างลำไส้ โดยเฉพาะหากทำบ่อยครั้งหรือทำไม่ถูกวิธี
  3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาเหน็บ เนื่องจากออกฤทธิ์ได้น้อยกว่ายากิน
  4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายประเภท กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ โดยไม่มีคำสั่งแพทย์
  5. งดรับประทานน้ำมันละหุ่ง เนื่องจากมียาอื่นที่ปลอดภัยกว่าให้เลือกใช้แล้วในปัจจุบัน
  6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการขับถ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น
  7. การใช้ยาระบายบางชนิด เช่น มะขามแขก (เซนน่า) ติดต่อกันเป็นเวลานาน และเพิ่มปริมาณยาด้วยตนเองอาจมีผลต่อ “ตับ”

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล