ใช้ชีวิตอย่างไร?ให้ห่างไกลมะเร็งทางเดินอาหาร

ใช้ชีวิตอย่างไร?ให้ห่างไกลมะเร็งทางเดินอาหาร

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ตนเองมีสุขภาพดี

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • รักษารูปร่าง ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน
 • รับประทานผักสดและผลไม้อย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารสดใหม่ สุกสะอาด

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

 • งดสูบบุหรี่ และการสูดควันบุหรี่
 • งดหรือจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อแดงปริมาณมากและอาหารแปรรูป
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียมและอาหารหมักดอง

ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหารตามเกณฑ์

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ผู้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือมีภาวะตับแข็ง ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับ หรือผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งทางเดินอาหารในครอบครัว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดแนวทางการคัดกรองที่เหมาะสม

เมื่อมีอาการผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ฝ่ายอายุธศาสตร์