ใช้กัญชาเป็นประจำ อาจทำให้ไอคิว (IQ) ลดลง

ใช้กัญชาเป็นประจำ อาจทำให้ไอคิว (IQ) ลดลง

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำโดยเฉพาะในวัยรุ่นจะมีสติปัญญาหรือ ไอคิวต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำ

  • ระดับสติปัญญาลดต่ำกว่าคนที่ไม่ได้สูบอย่างชัดเจน
  • ยิ่งสูบบ่อย ยิ่งสูบหนักมาก ระดับสติปัญญาจะยิ่งลดต่ำลงมากขึ้นเท่านั้น
  • ในผู้ที่สูบเป็นประจำในช่วงวัยรุ่น การหยุดสูบเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ไม่ช่วยให้ความสามารถของสมองกลับมาฟื้นตัวได้อย่างที่ควรจะเป็น
  • ไม่แนะนำให้สูบกัญชาเป็นประจำ เพราะอาจส่งผลต่อความสามารถของสมองและสติปัญญาทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร