ใคร? ควรเข้ารับการตรวจเพื่อป้องกันภาว:สูญเสียการได้ยิน

ใคร? ควรเข้ารับการตรวจเพื่อป้องกันภาว:สูญเสียการได้ยิน

ผู้สูงอายุ 50 – 64 ปี ควรตรวจการได้ยินทุก ๆ 5 ปี

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปควรตรวจการได้ยินทุก ๆ 1 – 3 ปี

  • ผู้ที่มีประวัติการได้ยินผิดปกติที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หรือได้ยินผิดปกติข้างเดียวโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง เช่น ที่ทำงาน สถานบันเกิง หรือการได้รับยาที่มีผลต่อหู
  • ผู้ที่มีอาการทางหู เช่น ปวด, มีของเหลวไหลออกจากรูหู
  • ผู้ที่มีประวัติถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหู

ผู้มีความเสี่ยง ภาวะสูญเสียการได้ยิน รักษาให้กลับมาได้ยินเหมือนเดิมไม่ได้ แต่สามารถป้องกันได้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา