“โรคไวรัสตับอักเสบซี” รักษาเร็ว หายขาดได้

“โรคไวรัสตับอักเสบซี” รักษาเร็ว หายขาดได้

โรคไวรัสตับอักเสบซี เป็นโรคติดต่อทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์ คล้ายกับโรคไวรัสตับอักเสบบีระยะแรกจะทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน แต่โดยมากผู้ป่วยมักจะไม่แสดงอาการ หากปล่อยไว้โดยไม่รีบรักษา นำไปสู่ภาวะตับแข็งและมีโอกาสเกิดมะเร็งตับได้

กลุ่มเสี่ยง

  • มีประวัติรับเลือดก่อน พ.ศ. 2534 (ปีที่เริ่มมีการตรวจหาเชื้อไวรัส)
  • ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
  • ผู้สักลายด้วยเครื่องมือที่ไม่สะอาด
  • ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ที่รักษาด้วยการล้างไต
  • ผู้ป่วยเอชไอวี

ป้องกันตนเองอย่างไร

  • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์สัก หรือเข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
  • สวมถุงมือหากต้องสัมผัสเลือด
  • สวมใส่ถุงยางอนามัยหากมีคู่นอนหลายคน
  • ตรวจร่างกายเพื่อประเมินการทำงานของตับเป็นประจำทุกปี

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2569
ที่มา : ศ. นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ