โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

โรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตามีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วและติดต่อง่าย ทำให้เกิดการแพร่ระยาดในวงกว้าง โดยในประเทศไทยสายพันธุ์ดังกล่าวกำลังจะมาแทนที่สายพันธุ์แอลฟา (อังกฤษ) ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า สังเกตได้จากจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้

อันตรายของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

  1. ทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลง เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดพัฒนามาจากสายพันธุ์เดิม (อู่ฮั่น) ซึ่งแตกต่างจากไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ในปัจจุบัน
  2. วัคซีนชนิด mRNA ถือว่ายังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลดลง เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิม
  3. การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันควรรอจนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลการกระตุ้นและความสามารถในการป้องกันการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ จึงจะถือว่ามีประโยชน์สูงสุด
  4. ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จึงควรฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิต

คำแนะนำจากแพทย์

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ อาจส่งผลให้ไวรัสมีการกลายพันธุ์ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ ดังนั้น จึงควรรักษามาตรการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยให้กระชับ ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ