โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานร้อยละ 90 เกิดจากภาวดื้ออินซูลิน (insulin resistance) ส่งผลให้อินซูลินซึ่งทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดทำงานได้ไม่ดีระดับน้ำตาลในเลือดจึงเพิ่มสูงขึ้น

อาการ

 • กระหายน้ำ อยากอาหาร
 • น้ำหนักลดอย่างไม่ทราบสาเหตุ
 • สายตาพร่ามัว
 • ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
 • ชาหรือรู้สึกเสียวตามมือ หรือเท้า
 • แผลหายช้า
 • ในเพศชายพบปัญหาระบบฮอร์โมนเพศและปัญหาสมรรถทางเพศ
 • ในเพศหญิงมีเชื้อราในช่องคลอด มีอาการคันผิดปกติพบตกขาวในปริมาณมาก

การป้องกัน

 • บริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ผักใบเขียว
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกน้ำหวานของหวาน และผลไม้ที่มีรสหวาน
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

คำแนะนำจากแพทย์

หากพบอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์