โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

“ต่อมใต้สมอง” เป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่ว ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของร่างกายประกอบด้วย ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตฮอร์โมนควบคุมการสร้างน้ำนม ฮอร์โมนควบคุมการทำงานของต่อมเพศ ต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกโต เมื่อเกิดเนื้องอกจะทำให้เกิดความผิดปกติดังนี้

อาการ

  • ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ หรือกดทับเส้นประสาทสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติในการมองเห็น และตาบอดในที่สุด
  • ความผิดปกติของฮอร์โมนแต่ละชนิดของเนื้องอก เช่น เนื้องอกของฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโต ทำให้ตัวสูงผิดปกติ มือเท้าใหญ่ คางยื่น เนื้องอกของฮอร์โมนที่ควบคุมการสร้างน้ำนม ทำให้น้ำนมไหล ประจำเดือนผิดปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ เนื้องอก อาจกดเบียดส่วนที่สร้างฮอร์โมนทำให้เกิดภาวะการขาดฮอร์โมน เช่น ความต้องการทางเพศลดลงภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ

การรักษา

  • การผ่าตัดผ่านจมูก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาให้หายขาด เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย กรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งหมด อาจต้องใช้วิธีรังสีรักษา
  • เนื้องอกต่อมใต้สมองบางชนิดสามารถรักษาด้วยยาได้ เช่น เนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนโปรแลคติน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ธิติ สนับบุญ
ฝ่ายอายุรศาสตร์