โรคเกาต์

โรคเกาต์

โรคเกาต์ เป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากการมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงผิดปกติ จนเกิดการตกผลึกสะสมอยู่ในข้อทำให้เกิดข้ออักเสบ มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ตามข้อต่าง ๆ ที่พบบ่อยคือข้อโคนนิ้วหัวแม่เท้า แต่ก็สามารถเกิดกับข้ออื่น ๆ ได้เช่น ข้อเท้า ข้อมือ เป็นต้น มักมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ ในระยะแรก แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้

ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาต์ได้อย่างไร

  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ผักยอดอ่อน
  • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อช่วยในการขับถ่ายกรดยูริก
  • ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือดและพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2565
ที่มา : อ. พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว