โรคอ้วนรักษาอย่างไร

โรคอ้วนรักษาอย่างไร

โรคอัวน (Obesity) คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมเกินมาตรฐาน จัดเป็นโรคเรื้อรัง มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันพอกตับและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

การรักษาพิจารณาจากค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Kg/m2)

  • BMI ไม่เกิน 32.5 คุมปริมาณอาหาร ลดแป้ง น้ำตาล และไขมัน ร่วมกับการออกกำลังกาย
  • BMI เกิน 32.5 อาจจำเป็นต้องรักษาโดยวิธีผ่าตัด เพื่อลดขนาดและการดูดซึมของกระเพาะอาหาร

ดัชนีมวลกาย หรือ BMเ เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานแสดงสภาวะความสมดุลของร่างกาย

  • หากค่า BMI เกินกว่า 25 ถือว่าเข้าสู่ภาวะโรคอ้วน
  • ค่า BMI เกินกว่า 30 ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อน ควรเข้าสู่กระบวนการลดน้ำหนักโดยเร่งด่วน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทธัพย์
ฝ่ายศัลยศาสตร์