โรคลมพิษกับความเชื่อว่าไม่ควรโดนลม

โรคลมพิษกับความเชื่อว่าไม่ควรโดนลม

โรคลมพิษไม่มีความเกี่ยวข้องกับการโดนลม แต่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น เช่น ความร้อน ความเย็น แรงกดหรือเกิดจากปฏิกิริยาจากสารต่าง ๆ ที่ร่างกายแพ้

ลักษณะของโรคลมพิษ
รูปร่างของลมพิษมีหลายรูปแบบ เช่น เป็นปิ้นใหญ่ ๆ ผื่นแบบวง ผื่นแนวยาว ผื่นเล็ก ๆ ทั่วร่างกาย เป็นต้น ซึ่งฝืนส่วนใหญ่มักอยู่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สาเหตุของโรค

  • เกิดจากการแพ้อาหารแพ้ยา หรือแพ้ภูมิตัวเอง
  • ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
  • เกิดจากฟิสิกส์ เช่น แสงแดด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ รอยเกา หรือรอยเสียดสีกดทับ

ลมพิษแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  • คมพิษชนิดเขียบพลัน มีระยะเวลาของโรคไม่เกิน 6 สัปดาห์ สามารถหายได้เอง
  • ลมพิษชนิดเรื้อรัง มีระยะเวลาของโรคนานเกิน 6 สัปดาห์ มีอาการกำเริบอยู่เรื่อย ๆ

การรักษาและการหลีกเลี่ยงโรคลมพิษ

  • หาสาเหตุของโรคลมพิษ
  • ใช้ยาต้านฮีสตามีน
  • ควรหลีกเลี่ยงยา อาหารที่แพ้ หรือสิ่งกระตุ้น

เป็นลมพิษสามารถอาบน้ำได้
ลมพิษไม่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำโดยตรง แต่อาจเกิดจากการกดหรือเสียดสีของผิวหนังระหว่างฟอกถูตัว รวมทั้งการใช้ผ้าเช็ดตัว ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดลมพิษได้

ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.นภดล นพคุณ